Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας Revaluetion.gr. Η πρόσβαση και χρήση της Revaluetion.gr προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.

Η συνέχιση της πρόσβασης και χρήσης της Revaluetion.gr ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης της Revaluetion.gr, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της και του περιεχομένου της.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ως περιεχόμενο της Revaluetion.gr εννοούνται, χωρίς περιορισμό, όλα τα αναρτημένα σε αυτήν κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, σχέδια, εικονογραφήσεις, καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύονται σε αυτήν.

Το περιεχόμενο της Revaluetion.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου της Revaluetion.gr και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ επέκτασιν, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου, περίληψης, διασκευής ή παράφρασης του περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή έργων που βασίζονται στο περιεχόμενο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του δημιουργού της.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της Revaluetion.gr έχει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Revaluetion.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Η Revaluetion.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Περαιτέρω, ο δημιουργός της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι η Revaluetion.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Revaluetion.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

4α. Προσωπικά Δεδομένα

Για την εγγραφή του χρήστη στη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) των ενημερωτικών δελτίων της Revaluetion.gr (newsletters) ζητείται μόνο το email του (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας), το οποίο ο χρήστης παρέχει οικειοθελώς. Η Revaluetion.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες και το περιεχόμενο της.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η Revaluetion.gr.

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του στη λίστα αλληλογραφίας της Revaluetion.gr, μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή.

4β. Σύνδεσμοι

Η Revaluetion.gr περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των οποίων δεν ελέγχει. Ο δημιουργός της ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

4γ. Cookies

Η Revaluetion.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία της και για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας, τη σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της Revaluetion.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δημιουργού της ιστοσελίδας και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της Revaluetion.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσως ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

© , ReValuetion